Hopp til hovedinnhold

Hva er TEK 17 og hva gjelder for vinduer og balkongdører?

Du har kanskje hørt om TEK17 og at det stilles visse krav når du skal bygge hus eller gjøre noe med boligen din. Her forklarer vi deg det du trenger å vite om TEK17 og vinduer eller balkongdører.

Forskriften er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og har som formål å sikre at byggverk i Norge oppfyller minimumskrav når det gjelder helse, sikkerhet, energieffektivitet og miljø.

TEK17 fastsetter krav og standarder som må følges for å sikre at byggverk oppfyller god byggeskikk og er trygge og egnet for sitt formål. Forskriften gjelder for nye byggeprosjekter og for ombygging eller rehabilitering av eksisterende bygg hvis ombyggingen krever søknad.

Vinduer og balkongdører i TEK17

Skal du sette inn nye vinduer eller balkongdører er det ulike deler av TEK17 som vil spille inn. Her forklarer vi hvilke:

Krav til U-verdi

Alle bygninger, unntatt boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger, skal minimum ha U-Verdi på 1,2. I nybygg er kravene strengere og U-verdi kan ikke være høyere enn 0,8.

Les mer om U-verdi.

Vinduer som rømningsvei

Ved nybygg og rehabilitering som omfattes av kravene i TEK17 gjelder reglene om godkjent rømningsvei. Vi anbefaler uansett at du følger disse kravene for din egen og din families sikkerhet.

I etasjer i boliger hvor det ikke er utgang til rømningsvei, bør minst hvert annet rom ha vindu som er godkjent som rømningsvei. Slik vinduer trenger ha en viss størrelse: minst 50 cm bredde og minst 60 cm høyde, og så må summen av bredde og høyde være minst 1,5 meter.

Hvis kjellerrom skal brukes til varig opphold, skal det ha godkjent rømningsvei. Avstand fra golv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,2 m med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. Topphengslet kan ikke brukes.

Vi har tre vindustyper du kan få som godkjent rømningsvei: toppsving, sidehengslet og innadslående.

Balkongdører som rømningsvei

For å ivareta sikkerhet ved rømning stilles det krav til fri åpning på dører internt i en boenhet. Høyden må da være på minst 2 meter og fri bredde måles utifra hvor mye døren kan åpnes. Slik måler du fri bredde:

Sikkerhetsglass

Dersom vinduet eller balkongdøren har glassfelt som går lavere enn 0,8 meter over gulvet og står i yttervegg mot terrasse, balkong, veranda og lignende uteoppholdsarealer skal vinduet ha sikkerhetsglass.

Også hvis vindu eller andre glassfelt i yttervegg er over 6,6 meter over bakken, skal du ha laminert fallsikringsglass ved glassfelt under 0,8 meter fra gulvet innvendig.

Glassfelt i ferdselsretningen i inngangsparti og kommunikasjonsvei (svalgang, korridor og trapperom) skal alltid ha sikkerhetsglass

Byggverk med krav om universell utforming skal alltid ha sikkerhetsglass i felt lavere enn 0,8.

Les mer om sikkerhetsglass og andre funksjonsglass.