Hopp til hovedinnhold

Hvorfor blir det dugg på vinduene?

Dugg eller is på vinduer kan ha flere årsaker. Noen ganger kan dugg være et tegn på at du bør utbedre vinduene, mens andre ganger er det et tegn på at noe er gjort riktig.

Dugg kan oppstå både utenpå vinduene, innvendig eller mellom glassene. Her får du forklaringen på de ulike tilfellene og hva du bør gjøre.

Hvorfor dugger vinduene på innsiden?

Innvendig dugg oppstår når fuktighet i luften kondenserer på kalde overflater inne i et rom. Når luften inneholder mer fuktighet enn det den kalde overflaten kan holde på oppstår dugg. Et typisk eksempel er speilet på badet når du har dusjet.

Manglende ventilasjon eller dårlig luftstrøm kan gi økt luftfuktighet og dermed duggdannelse. For å unngå innvendig dugg bør du sørge for god ventilasjon ved å åpne vinduer eller bruke avtrekksvifter for å slippe ut fuktig luft og trekke inn tørrere luft.

Du kan også benytte deg av avfuktere for å redusere fuktighetsnivået i rommet.

Hvorfor dugger vinduene på utsiden?

Med moderne høyisolerende, energisparende isolerruter kan vi i noen tilfeller oppleve at glassrutene dugger på utsiden.

Dette er ikke noe nytt fenomen og vi kan blant annet se det på bindingsverkshus en kald vinterdag. Da kan det være rim på veggen som er godt isolert, men bindingsverket avtegner seg som et mønster fordi varme innenfra transporteres ut slik at dette området blir oppvarmet (ettersom treverket ikke isolerer like godt som den øvrige veggen).

Utvendig dugg på vindusruter forekommer sjelden, og er betinget av at flere av forholdene nedenfor samvirker:

1. Uteluftens fuktighet kan gi dugg

Den relative fuktigheten på stedet er avgjørende for om det kan bli utvendig dugg. Beregninger utført i et prosjekt gjennomført av NBI og SINTEF viser at uteluftens relative fuktighet må være over 85 % før dugg inntreffer.

2. Rutens U-verdi påvirker dugg

Rutens U-verdi er av stor betydning for om vinduene dugger utvendig. Vanligvis vil vi kunne se utvendig dugg en sjelden gang på ruter med U-verdi 1,1 W/m2/K eller bedre.

Dugg oppstår når varme og kulde møtes, og fordi ruten isolerer så godt blir varmetapet lite og overflatetemperaturen på den utvendige glassruten lavere enn luftens duggpunkttemperatur.

3. Grad av avskjerming påvirker dugg

Har ruten redusert mulighet til å stråle fritt mot himmelrommet vil risikoen for utvendig dugg være betydelig redusert. Slik avskjerming kan være i form av takutstikk, markiser, overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse og så videre. Dersom vinduer ligger tilbaketrukket og ikke i ytterkant med vegger vil dette øke avskjermingen og redusere risikoen for dugg. Har du derimot et moderne funkishus hvor vinduene i liten grad skjermes, kan det være økt fare for dugg.

4. Innetemperatur påvirker utvendig dugg

Dugg vil vi som regel se først på vinduene i de "kalde" rommene som soverom, vaskerom og lignende. Dersom du benytter deg av nattsenking av innetemperaturen, vil dette i noe grad øke risikoen for utvendig dugg.

5. Vindforhold og dugg

Det er spesielt ved lave vindhastigheter (0 - 3 m/s) at dugg vil kunne dannes. Det er meget sjelden at det opptrer når vindhastigheten er mellom 3 og 4 m/s (svak vind, følbar, rører på trærnes blader) eller mer. Vindretningen har derimot liten betydning for forekomsten av dugg.


Når på dagen oppstår utvendig dugg?

I det nevnte forskningsprosjekt fra SINTEF finner vi at risikoen for dugg er størst i høst- og vintermånedene i perioden fra midnatt til kl. 07.00. Er det klart vær vil varmestrålingen til himmelrommet kunne bli betydelig.

Når solen varmer opp luften vil duggen forsvinne fordi temperaturen stiger.


Hvordan kan vi redusere problemet med utvendig dugg?

Dersom du bor i et område med høy relativ luftfuktighet og det er liten avskjerming kan for eksempel en markise avhjelpe problemet dersom dugg forekommer ofte på grunn av disse forholdene. Er du på forhånd klar over problemet, kan du vurdere å bruke et glass med utvendig lavemisjons ripefast belegg. Da vil dugg normalt ikke oppstå.

At det kan oppstå dugg utvendig på vindusrutene en sjelden gang er en liten pris å betale for energibesparende vinduer som gir komfortabelt og godt innemiljø.

Tror du det er fare for dugg der du skal ha dine vinduer, anbefaler vi å sette inn funksjonsglasset kalt Antidugg.

Hvorfor er det dugg mellom glasset i vinduet?

Dette indikerer at vinduene er punktert og isolasjonsevnen er dermed ødelagt. Slike vinduer bør byttes ut med nye. Her finner du oversikt over alle type vinduer vi selger, og husk at vi lager vinduer på mål slik at du får akkurat det vinduet du trenger.