Hopp til hovedinnhold

Hvor mye sparer du på å bytte vinduer?

Av alt energiforbruk i Norge, står bygg for 40 prosent og halvparten av dette er boliger. Denne bygningsmassen består av mange eldre hus som dessverre lekker varme, blant annet gjennom vinduene.

Glass isolerer dårlig, og Enova estimerer at 40 prosent av varmetapet i en bolig går ut igjennom vinduene.

Men mye har heldigvis skjedd i utviklingen av vinduer de siste 20 årene. Myndighetenes stadig strengere krav til bygningsmaterialenes egenskaper har gjort at vi har hatt høyt fokus på å lage så godt isolerte vinduer som mulig.

Nye vinduer med 3-lags glass holder derfor tre ganger så mye bedre på varmen enn vinduer fra 60- og –70 tallet.

Enova har et annet eksempel; med 2-lags vinduer fra –80 tallet kan du halvere varmetapet hvis du setter inn dagens lavenergivinduer i stedet.

Artikkel om glassvalg og U-verdi.

Eksempel på innsparing ved vindusbytte

Hvor mye du kan spare i fyringskostnader kommer så klart an på tilstanden til resten av huset, hvor stort hus du har og hvordan oppvarming du benytter deg av. Så vil tilstanden på de vinduene du alt har og hvor godt isolerte vinduer du går for når du bytter, være avgjørende for den samlede innsparingen.

Enova opererer med et eksempel som viser hvor mye en vanlig enebolig på 150 kvadratmeter vil spare med en energipris på 1 kr/kWh. Prisen for selve vinduene er ikke med i regnestykket.

Bytte fra gamle vinduer, 2 glass m.luft, til vinduer ihht. TEK 10:

  • Per m2 vindu: 120 kWh/år, eller 120,- kr/år.
  • For hele boligen (27 m2 vindu): 3.240 kWh/år, eller 3.240,- kr/år.

Bytte fra vinduer ihht. TEK10 til vinduer i TEK17 og passivhuskrav:

  • Per m2 vindu: 40 kWh/år, eller 40,- kr/år.
  • For hele boligen (27 m2 vindu): 1.080 kWh/år, eller 1.080,- kr/år.

Jo eldre vinduer du bytter ut– jo mer sparer du

Med andre ord vil du spare mer jo eldre og dårligere dine nåværende vinduer er, og jo bedre de nye vinduene er. Og så vil så klart strømprisene ha mye å si for hvordan regnestykket vil se ut fra år til år.