Hopp til hovedinnhold

Når må du søke om å bytte vinduer?

Avhengig av hvor mange vinduer du skal bytte og om de er av samme størrelse eller ei, er det ulike regler for om du må søke om fasadeendring.

Reglene kan variere fra kommune til kommune, så vi anbefaler at du undersøker hva som gjelder der du bor i god tid.

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet står du som regel i en av fire situasjoner:

  1. Du skal bytte ut et eller et fåtall vinduer med nye i samme stil og størrelse. Da trenger du som regel ikke søke om tillatelse fra kommunen.
  2. Du skal bytte ut vinduer med noen som har en annen størrelse eller utseende. Da kan det hende at du må søke om fasadeendring og det er kommunen som avgjør. Hvis det er snakk om endringer som påvirker bærende konstruksjoner eller noe som har brannkrav knyttet til seg, er det uansett søknadspliktig.
  3. Du skal ha flere vinduer enn før, endre plasseringen eller ta bort vinduer. Da snakker vi også om en fasadeendring, og det er kommunen som avgjør om det er søknadspliktig eller ei.
  4. Du skal bytte alle vinduene i huset ditt. Dette anses som en vesentlig endring og må søkes om hos kommunen.

    Situasjon 2, 3 og 4 kan også bli omfattet av krav i byggteknisk forskrift (TEK17) som tar for seg hvilke krav til utforming og gjennomføring av tiltak som stilles etter plan- og bygningsloven.

Rådene til Direktoratet for byggkvalitet.