Hopp til hovedinnhold

Hva er U-verdi?

U-verdi er en term som brukes mye innenfor bygg- og konstruksjonsbransjen, men hva betyr egentlig U-verdi, og hvorfor er det så viktig?

U-verdi står for varmeoverføringskoeffisient, og beskriver hvor mye varme som går gjennom en vegg, et vindu eller en annen type bygningsdel per tidsenhet og per kvadratmeter ved en temperaturforskjell på en grad Celsius mellom innsiden og utsiden.

U-verdien måles i Watt per kvadratmeter Kelvin (W/m²K), og jo lavere U-verdi en bygningsdel har, jo bedre isolasjonsevne har den.

Lav U-verdi isolerer best

En bygningsdel med lav U-verdi vil gi mindre varmetap, og dermed redusere energiforbruket og kostnadene for oppvarming av bygningen. Dette kan også bidra til en bedre og mer stabil innetemperatur, og redusere risikoen for kuldebroer og fuktskader.

U-verdien avhenger av flere faktorer, som for eksempel tykkelsen på bygningsdelen, materialet den er laget av, eventuelle luftlommer eller isolasjonslag, og om den har ekstra tetting eller avstandsholdere. Det er derfor viktig å velge materialer og løsninger med god isolasjonsevne, og å sørge for at bygningsdeler er montert og tettet riktig for å unngå varmelekkasjer.

Krav til U-verdi

I Norge er det krav til U-verdi i byggeforskriftene, som er ment å sikre at nye bygninger oppfyller visse krav til energieffektivitet og miljøvennlighet. Disse kravene kan variere avhengig av bygningens funksjon og størrelse, samt klimaet og geografiske forholdene i området.

I tillegg til å oppfylle kravene i byggeforskriftene, kan det også være en god investering å velge bygningsdeler med lav U-verdi, da dette kan føre til betydelige besparelser på energikostnadene over tid. Det kan også bidra til en mer bærekraftig og miljøvennlig bygning, ved å redusere utslippene fra oppvarming og energiproduksjon.

Les vår artikkel om hvordan du velger riktig U-verdi på dine nye vinduer.